Persoonsgegevens die worden verwerkt

Installatiebedrijf Tabor kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van lnstallatiebedrijf Tabor, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan lnstallatiebedrijf Tabor verstrekt. lnstallatiebedrijf Tabor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Installatiebedrijf Tabor gegevens nodig heeft.

lnstallatiebedrijf Tabor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post} te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken. lnstallatiebedrijf Tabor kent in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienst verlening .

Hoe lang Installatiebedrijf Tabor gegevens bewaart

lnstallatiebedrijf Tabor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens warden verzameld. Uw gegevens warden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

lnstallatiebedrijf Tabor verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van lnstallatiebedrijf Tabor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. lnstallatiebedrijf Tabor gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verst rekt .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@taboreerbeek.nl. lnstallatiebedrijf Tabor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw ver zoek reageren .

Beveiligen

lnstallatiebedrijf Tabor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van lnstallatiebedrijf Tabor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door lnstallatiebedrijf Tabor verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met lnstallatiebedrijf Tabor op via info@taboreerbeek.nl. www.taboreerbeek.nl is een website van lnstallatiebedrijf Tabor .
lnstallatiebedrijf Tabor is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres : Stuijvenburchstraat 64, 6961 CW Eerbeek
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08007396
Telefoon: 0313 651236
E-mailadres: info@taboreerbeek.nl

Pand Instalatiebedrijf Tabor Eerbeek